Müşteri Hizmetleri / 0-328-812 08 00
Kişisel Verileri Koruma Kanunu

1. Veri Sorumlusu

Okyay Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (bundan sonra "Şirket" olarak anılacaktır), kişisel verilerin işlenmesinden sorumlu olan veri sorumlusudur.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Şirket, aşağıdaki amaçlarla kişisel verilerinizi işleyebilir:

 • Müşteri ilişkilerinin yönetilmesi,
 • Hizmet sunumunun sağlanması,
 • İşletme faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi,
 • İşletme stratejilerinin planlanması ve uygulanması,
 • İş ilişkisi kurulan kişilerle iletişim,
 • Şirketin hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması.

3. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Şirket, aşağıdaki yöntemlerle kişisel verilerinizi toplayabilir:

 • Sözlü, yazılı veya elektronik ortamda doğrudan sizden alınması,
 • İş ilişkisi kurulan kişi veya kuruluşlar tarafından Şirket'e iletilmesi,
 • İnternet sitesi, mobil uygulama ve diğer dijital platformlardan otomatik olarak toplanması.

Kişisel verileriniz, işlenmesi için Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuki sebeplere dayanılarak işlenir.

4. Kişisel Verilerin İşlenme Süresi

Kişisel verileriniz, işlenme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca veya ilgili mevzuat tarafından belirlenen saklama süreleri boyunca saklanır. İşlenme amacının ortadan kalkması veya saklama sürelerinin dolması halinde, kişisel verileriniz silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

5. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK kapsamında, kişisel veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması durumunda düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak yapılan işlemlerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanuna aykırı olarak işlenen kişisel verilerinizin başkalarına açıklanmasını engelleme,
 • Kişisel verilerinizle ilgili haklarınızı kullanmak için talepte bulunma.

6. Başvuru Yöntemi

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yazılı olarak başvuruda bulunabilir veya bu taleplerinizi KVKK'nın belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz.

7. İletişim Bilgileri

Adres: Esenevler Mahallesi Ray Sokak No: 68/A Merkez / OSMANİYE 
Telefon: 0(328) 812 08 00 / 812 08 05
E-posta: okyay@okyaymuhendislik.com

İnternet sitemizde çerezlerden faydalanılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Kanununu, Gizlilik Sözleşmesi ve Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz. Reddet Kabul Et